Inspiratiesessie robotica: Een nieuwe dimensie voor gastvrije veiligheid

PROFI-SEC en WELBO kijken vol enthousiasme terug op de succesvolle inspiratiesessie over robots in gastvrije veiligheid die plaatsvond op donderdag 25 mei 2023. Met een vrolijke kennismaking met de charmante robot Temi en boeiende discussies over de samenwerking tussen mens en robot, werden de deelnemers geïnspireerd om de toegevoegde waarde van robotica te verkennen.

De diversiteit van robots en hun rol in gastvrije veiligheid

Tijdens de inspiratiesessie werd uitgebreid stilgestaan bij de verschillende soorten robots en hun uiteenlopende taken. Tevens werden belangrijke onderwerpen als cyberveiligheid, AVG/GDPR, gastvrije beleving en samenwerking tussen mens en robot besproken. Bovenal lag de focus op de gastvrije veiligheidstaken die een robot kan uitvoeren, waarbij de nadruk werd gelegd op het idee van de robot als collega in plaats van vervanger van de mens. De deelnemers ontdekten tevens de eenvoudigheid van het programmeren van robots en de positieve beleving die dit teweegbrengt bij bezoekers.

Concrete stappen naar de toekomst

De inspiratiesessie resulteerde in waardevolle inzichten en afspraken om deze inspiratie concreet toe te passen. De opdrachtgevers van PROFI-SEC onderzoeken de komende tijd welke toegevoegde waarde een collega-robot kan bieden op het gebied van gastvrije veiligheid binnen hun logistieke, bancaire en educatieve omgevingen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de specifieke behoeften van elke sector.

Een geslaagde innovatieve inspiratiedag

Met UvA/HvA als de gastvrije facilitator en tevens een mooi voorbeeld op dit thema, mag de inspiratiesessie over robotica met recht een geslaagde innovatieve inspiratiedag genoemd worden. Op het Jacoba Muldershuis van UvA/HvA wordt er al nauw samengewerkt tussen mens en robot om de gastvrije veiligheid te borgen. De samenwerking tussen PROFI-SEC, WELBO en deelnemers heeft geleid tot nieuwe inzichten en concrete plannen voor de toekomst. De mogelijkheden van robotica in gastvrije veiligheid zijn veelbelovend en bieden een nieuwe dimensie in het waarborgen van een veilige en gastvrije omgeving.

Dank aan Hidde Gruben en Kay de Lange van WELBO voor de inspirerende sessie. En dank aan HvA/UvA voor de ontvangst en het beschikbaar stellen van ruimte en catering. PROFI-SEC en WELBO blijven zich inzetten voor de ontwikkeling van robotica in gastvrije veiligheid en kijken uit naar de verdere samenwerking met diverse opdrachtgevers.