MVO

De drie P’s (PPP), te weten People (aandacht voor de belangen en het welzijn van mensen), Planet (duurzaam en milieubewust ondernemen) en Profit (gezonde bedrijfsresultaten die bijdragen aan de continuïteit van onze onderneming) vormen de basis voor het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van PROFI-SEC. MVO is een continu proces en moet daarom structureel onderdeel zijn van de algehele bedrijfsvoering. Anders werkt het niet. PROFI-SEC onderschrijft dit volledig en handelt daar ook naar. Onze KAM/VG-manager (kwaliteit, arbo, milieu, veiligheid en gezondheid) ziet erop toe, dat we de door ons gestelde doelen op het gebied van MVO halen. Ook initieert hij steeds nieuwe activiteiten die bijdragen aan MVO.


PROFI-SEC:

  • geeft invulling aan social return: wij bieden kansen aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit in samenwerking met diverse gemeentes.
  • sluit discriminatie uit en stimuleert diversiteit. Zo streeft PROFI-SEC een medewerkerspopulatie na die een goede afspiegeling vormt van de samenleving.
  • investeert uitgebreid in zijn medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan loopbaanontwikkeling (training, opleiding, job roulatie), veiligheidsborging en projecten die bijdragen aan een gezonde levensstijl van medewerkers.
  • werkt actief op allerlei terreinen (papierverbruik, energie- en brandstofverbruik, afvalscheiding en -reductie, vervoersopties medewerkers) aan het verder terugdringen van zijn CO2-footprint. Deze footprint wordt volledig gecompenseerd. Het financiële equivalent van de footprint doneert PROFI-SEC aan Trees for All (www.treesforall.nl). Trees for All is een CBF erkend goed doel.
  • verzorgt, om niet, gastcolleges over aan veiligheid gerelateerde onderwerpen als daar behoefte aan is bij marktpartijen of onderwijsinstellingen.

PROFI-SEC is lid van United Nations Global Compact (www.unglobalcompact.org).

Wij verplichten ons hiermee maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarnaast stimuleren we MVO bij alle bedrijven waar we mee samenwerken.

PROFI-SEC beschikt over diverse certificeringen op het gebied van MVO en voldoet aan velerlei officiële normen.

IK WIL GRAAG EEN AFSPRAAK MAKEN

Heeft u vragen?

Lionel Thompson

Lionel Thompson

Directeur Algemene Zaken

T: 073 - 621 48 35
info@profi-sec.nl