Toezichthouders - PROFI-SEC

Toezichthouders

Camera’s lossen niet alles op. Meer toezichthoudende ogen en oren in een wijk werken daarentegen zeer preventief. Ze voorkomen ongewenst gedrag van bewoners (denk aan het dumpen van zwerfafval, vernielingen, overlast van hangjongeren) en signaleren razendsnel wanneer er dreiging in een wijk of straat ontstaat. Bijvoorbeeld tussen verschillende groepen in één woongebied. Gemeenten stellen daarom gericht toezichthouders aan. Niet alleen om de politie te ondersteunen in hun werkzaamheden maar ook om via toezicht een veiligere en prettigere leefomgeving te creëren. Vanzelfsprekend bepaalt u als gemeente volgens welke richtlijnen dit ingevuld wordt.

PROFI-SEC kijkt samen met u als gemeente wat nodig is als het om het borgen van veiligheid gaat in een bepaald woongebied. Wat zijn de risico’s? Wat levert de meeste overlast op? Samen maken we een plan dat leidt tot oplossingen die werken. In dit plan wordt, naast technische en cameraoplossingen, ook de inzet van toezichthouders meegenomen.

De toezichthouders van PROFI-SEC zijn ervaren, getraind en zeer flexibel inzetbaar. Zij spreken bewoners aan die toch nog de fout ingaan. Regels worden gehandhaafd. En de wijk wordt er veiliger en leefbaarder van. En dat is precies wat we willen bereiken.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

T: 073 621 48 35
M: info@profi-sec.nl

Copyright 2022 Design en Implementatie door Online ID